Çerez Örnek

Prof. Dr. Şerafettin AŞIK


Çalışma Alanları:

    Tarımsal Drenaj, Hidroloji, Sulamada Atıksu Kullanımı, Sulama, Sulama Sistemleri Yönetimi, Su Kalitesi


Eğitim Bilgileri:

    Lisans: Ege Üniversitesi, 1984
    Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, 1987
    Doktora: Ege Üniversitesi, 1992
    Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, 1995
    Doçentlik: Ege Üniversitesi, 1996
    Profesörlük: Ege Üniversitesi, 2005


İdari ve Akademik Görevleri:

    Fakülte Eğitim Komisyonu üyeliği
    Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği


İletişim Bilgileri:

    E-posta: serafettin.asik @ege.edu.tr
    Telefon: (0232) 311 25 74
    Akademik Server: https://avesis.ege.edu.tr/serafettin.asik/


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ