EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Prof. Dr. Şerafettin AŞIK

Çalışma Alanları:
    Tarımsal Drenaj, Hidroloji, Sulamada Atıksu Kullanımı, Sulama, Sulama Sistemleri Yönetimi, Su Kalitesi

 

Eğitim Bilgileri:
    Lisans: Ege Üniversitesi, 1984
    Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, 1987
    Doktora: Ege Üniversitesi, 1992
    Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, 1995
    Doçentlik: Ege Üniversitesi, 1996
    Profesörlük: Ege Üniversitesi, 2005

 

İdari ve Akademik Görevleri:
    Fakülte Eğitim Komisyonu üyeliği
    Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği

 

İletişim Bilgileri:
E-posta: serafettin.asik @ege.edu.tr
Telefon: (0232) 311 25 74
Akademik Server: http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1435