EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Kariyer Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, kamu kuruluşlarında veya özel sektörde çalışma olanağı bulurlar. Kamu kuruluşlarında; Devlet Su İşleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bu Bakanlıklara bağlı araştırma enstitüsü ve teşkilatlarda, özel sektörde ise; tarımsal sulama ve drenaj sistem unsurlarını üreten, pazarlayan ve tasarım yapan, sera yapım malzemesi ve sera inşası konusunda çalışan, arazi tesviyesi yapan şirketlerde, sulama birlikleri ve kooperatiflerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.