canlı destek

Program Çıktıları

1) Temel bilim ve mühendislik bilgilerini tarımsal yapılar ve sulama problemlerine uygulayabilme,

2) Temel tarım ve mühendislik bilgileri ışığında tarımsal sorunları tanımlayabilme ve çözebilme becerisi,

3) Tarımsal yapılar ve sulama projelerini tasarlayabilme, uygulayabilme ve analizini yapabilme,

4) Toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak çevreye duyarlı bütüncül ve analitik düşünebilme,

5) Problem çözme ve proje hazırlamada analitik düşünme, araştırma, bilgiye ulaşma, çözüm üretebilme,

6) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunları izleyip değerlendirebilme,

7) Disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapabilme,

8) Modern teknik ve teknolojileri takip edebilme, uygulayabilme,

9) Görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade edebilme, etkin iletişim kurabilme,

10) Mesleki konuları/sorunları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri uygulayabilme.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ