Çerez Örnek
canlı destek

Program Çıktıları

1 Temel bilim ve mühendislik bilgilerini tarımsal yapılar ve sulama problemlerine uygulayabilme becerisi,
2 Temel tarım ve mühendislik bilgileri ışığında tarımsal sorunları tanımlayabilme ve çözebilme becerisi,
3 Tarımsal yapılar ve sulama projelerini tasarlayabilme, uygulayabilme ve analizini yapabilme becerisi,
4 Toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak çevreye duyarlı bütüncül ve analitik düşünebilme,
5 Problem çözme ve proje hazırlamada analitik düşünme, araştırma, bilgiye ulaşma, çözüm üretebilme becerisi,
6 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunları izleyip değerlendirebilme,
7 Disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapabilme,
8 Modern teknik ve teknolojileri takip edebilme, uygulayabilme,
9 Görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve/veya yazılı ifade edebilme; açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme; etkin iletişim kurabilme becerisi,
10 Mesleki konuları/sorunları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri uygulayabilme.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ