Çerez Örnek
canlı destek

Program Eğitim Amaçları

1) Mühendislik bilgilerini ve teknik becerilerini kullanarak sulama suyunun etkin bir şekilde kullanımı ile projelendirilmesinde görev alırlar.

2) Bitkisel ve hayvansal üretim amaçlı tarımsal yapılar, kırsal alanlarda fiziksel planlama ve arazi toplulaştırma ile ilgili konularda çalışmak üzere istihdam edilirler.

3) Mezun olduktan sonra kendi şirketlerini kurabilir, özel sektörde yüksek kademelerde görev alabilir veya kamu kurumlarında çalışabilirler.

4) Araştırma, etüt, plan, proje, uygulama ve kontrol hizmetleri ile ilgili alanlara rahatlıkla uyum sağlarlar.

5) Yaşam boyu kendini geliştirme bilinciyle bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek,  bilgi birikimi ve teknik becerilerinin gelişimini sürdürürler.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ