Çerez Örnek
canlı destek

Kentsel Atıksuların Tarımda Kullanılması

 

 

Ege Üniversitesi (Eü) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Âşık, Arıtılmış Atık Suyun Sulamada Kullanılmasıyla Ekonomik Bir Girdinin Elde Edileceğini Açıkladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Âşık, arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasıyla ekonomik bir girdinin elde edileceğini açıkladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tarafından gerçekleştirilen 'İzmir Kentsel Arıtılmış Atık Sularının Sulamada Kullanım Olanaklarının İncelenmesi' konulu araştırma, İzmir kentsel atık suyunun kimyasal değerler açısından birçok bitkinin tolerans sınırını aştığı için bu suların sulamada kullanımının mümkün olmadığını bildirdi. Söz konusu çalışmada İzmir'de oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtıldıktan sonra deniz yerine Menemen Ovası'nda sulama suyu olarak kullanılabilirliğinin incelendiğini açıklayan EÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerafettin Âşık, "Bu amaçla biyolojik arıtma işleminden geçirilen İzmir evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların, bazı sulama suyu kalite parametreleri yönünden sulamaya uygunluğu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği ve İlgili Literatür ışığında incelenmiştir" dedi. İzmir kentsel arıtılmış atık suyunun sulama suyu kalite parametreleri açısından değerlendirildiğinde toplam tuz ve bazı kimyasal değerler açısından birçok bitkinin tolerans sınırını aştığını belirten Prof. Dr. Aşık, "Söz konusu parametrelerin yüksek çıkmasının temel nedeni olan deniz suyunun sisteme girişinin önlenememesi durumunda, bu suların sulamada kullanımı mümkün gözükmemektedir" diye konuştu. Deniz suyunun sisteme girişinin önlenmesi ve sistemden çıkan arıtılmış atık suyun sulamada kullanılması durumunda birkaç hususa dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Aşık, "Arıtılmış atık su sulama suyu kalite parametreleri açısından periyodik olarak izlenmelidir. Uzun vadede sulama, özellikle drenajı kötü topraklarda tuzluluğa ve ağır metal birikimine neden olabileceğinden, atık su sulaması yapılacak alanlarda periyodik toprak analizleri yapılarak, toprakta muhtemel olumsuz değişimlerin gözlenmesi sağlanmalıdır. Sağlıkla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Arıtılmış atık su, mikrobiyolojik yönden de izlenmeli ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında suyun kullanılması engellenmelidir. Halk sağlığının en iyi şekilde korunabilmesi için yalnızca bazı bitkilerin sulanmasına izin verilmelidir. Atık suyun ürünlere ve sulama işçilerine bulaşma riskini en aza indiren sulama yöntemleri tercih edilmelidir" şeklinde konuştu. Arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasıyla ekonomik bir girdinin elde edileceğini açıklayan Prof. Dr. Âşık, "Ancak sulamanın belirli bir program dahilinde yürütülmesi ve önceden kesin olarak bilinmeyen muhtemel sonuçların gözlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu suların sulamada kullanımıyla ilgili bilimsel birikim fazla olmadığından, öncelikle pilot alanların daha sonraysa kademeli olarak geniş alanların sulanması daha doğru bir uygulama olacaktır" şeklinde öneride bulundu.

 

27 Ekim 2006

Kaynak: İHA

 

Detaylar:

Son Dakika »Güncel »Haber   [537016] Haber Yayın Tarihi: 27.10.2006 16:43:00 İHA

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ