Çerez Örnek
canlı destek

Su sıkıntısı konuşuldu: Sorun ciddi

Su sıkıntısı konuşuldu: Sorun ciddi


Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) bünyesinde gerçekleştirilen ‘Toplumsal Eğitim ve Bilinçlenme Etkinlikleri’, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akkuzu’nun “Türkiye’de Su Politikası ve İzmir İli Su Kaynakları” başlıklı konferansıyla son buldu.


Akıllı Politikalar


Türkiye’nin su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Akkuzu, “Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı Avrupa ve Asya ortalamasının altındadır. Türkiye’de hızla artan nüfusun da etkisiyle ileriki yıllarda bazı kesimlerde ciddi su sorunları yaşanacaktır. Uygulamaya konulacak akıllı politikalar ve kontrollü nüfus artışı ile su yönetiminin düzenlenmesi gerekmektedir” diye konuştu. Yerkürenin dörtte üçünün su olmasından dolayı suyun ‘sınırsız’ gibi algılandığını belirten Doç. Dr. Akkuzu, “Ancak toplam su miktarı içinde kullanılabilir tatlı su oranı sadece yüzde 2.5’dir. Bu tatlı su da dünya üzerinde homojen olarak dağılmamaktadır. Günümüzde özellikle Afrika’da ciddi su sıkıntısı çeken ülkeler bulunmaktadır. 2025 yılına gelindiğinde de dünyada toplam 34 ülkenin su sıkıntısı çekeceği öngörülmektedir” dedi. Üçüncü büyük il olan İzmirin nüfus yoğunluğu açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, buna karşın su potansiyeli açısından ise ülke ortalamasının altında kaldığını söyleyen Doç. Dr. Akkuzu, İzmirde suyun etkin kullanımı şarttır. Küresel iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık sebebiyle İzmirde yağış miktarında yüzde 5.1lik bir azalmanın ölçümlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda kuraklık daha da artacak, buna karşın yer altı ve yüzey sularının azalacağını ekledi dedi.
 

12 Haziran 2010

Kaynak: Ege Ajans


Detaylar:
http://www.hurriyet.com.tr/su-sikintisi-konusuldu-sorun-ciddi-15001229
http://www.kentyasam.com/kuraklik-artiyor-su-izmirde-de-azaliyor-hbrdty-23660.html

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ