Çerez Örnek
canlı destek

Komisyonlar ve Sorumlular

 

Komisyon/Komite Adı

Görev Tanımları

Başkan ve Üyeler

Yönetim

  Bölüm Başkanı

  Bölüm Başkan Yrd.

  Bölüm Başkan Yrd.

  Prof. Dr. Erhan AKKUZU

  Prof. Dr. M. Ali UL

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

 1. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması
 2. Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması
 3. Tüm sürekli iyileştirme komisyonlarından özdeğerlendirme raporlarının dönemlik olarak istenmesi

 

  Başkan:

  Prof. Dr. Erhan AKKUZU

  Üyeler:

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

  Tekniker Adil YILDIZOĞLU

Eğitim Komisyonu

 1. Lisans eğitim programının güncellenmesi
 2. Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi
 3. Lisans eğitimlerine yönelik akademik bölüm kurulunca verilen konularda çalışmalar yaparak sonuçların kurula sunulması
 4. Sınav programlarını ve sınavlara Araştırma Görevlilerinin görev dağılımını yapmak
 5. Lisans öğrencilerinin Üniversite Sınavı Giriş derecelerinin saptanması
 6. Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi
 7. Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması
 8. Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması
 9. Diploma tezlerinin öğrenci-danışman ilanının yapılması
 10. Diploma tezlerinin sunumu için “Bölüm Seminer Günleri” etkinliğinin düzenlenmesi ve yürütülmesi

  Başkan:

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Üyeler:

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Tekniker Adil YILDIZOĞLU

Bilişim Komisyonu

 1. Bölüm web sayfasının güncellenmesi
 2. Eğitim-öğretim teknolojik materyallerinin kontrolü, iyileştirilmesi
 3. Online eğitim sürecinde bölüm alt yapısına yardımcı olmak
 4. Bölümdeki yazılı dökümanların elektronik ortama aktarılması
 5. Bölüm sosyal medya işlemlerinin takibi

  Başkan:

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Üyeler:

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

İdari ve Mali İşler Komisyonu

 1. Bölüm düzeyindeki harcamaların yapılması ve kayıt altına alınması
 2. Bölüm personeli aidatlarının toplanması

  Başkan:

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Üyeler:

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Arş. Gör. Esin DERİ

Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu

 1. Bölüm altyapı (sulama ve sulama suyu kalitesi, ölçme bilgisi, tarımsal inşaat, bilgisayar, hidrolik laboratuvarlarında) koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması
 2. Bilişim komisyonu tarafından belirlenen eğitim alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde yardımcı olunması
 3. Bölüm laboratuvarlarında yürütülen analizlerin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması
 4. Belli aralıklarla laboratuvar içi çalışmaların (temizlik, malzeme durumu, vb.) yapılmasıyla laboratuvarların daha verimli hale getirilmesi, rutin kullanılan malzemelerin temininin sağlanması

  Başkan:

  Prof. Dr. H. Baki ÜNAL

  Üyeler:

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Doç. Dr. Murat KILIÇ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

  Tekniker Adil YILDIZOĞLU

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 1. Mezuniyet töreninin düzenlenmesi
 2. Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi
 3. Tüm bölüm personeline ait doğum, ölüm, emeklilik, işe başlama vb. önemli bilgilerin duyurulması
 4. İlgili etkinlikler için kutlama ve anma mesajları, çiçek vb faaliyetlerin organize edilmesi

  Başkan:

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

  Üyeler:

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

İş Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu

 1. Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi
 2. Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması ve teslimatı
 3. Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması

  Başkan:

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Üyeler:

  Arş. Gör. Esin DERİ

  Tekniker Adil YILDIZOĞLU

Uluslararası ve Üniversiteler Arası İlişkiler Komisyonu

 1. Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 2. Farabi gibi üniversiteler arası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi
 3. Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması

  Başkan:

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Üyeler:

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Doç. Dr. Gülay MENGÜ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

Sürekli İyileştirme
ve
İzleme Komisyonu

 1. Komisyonlar arasındaki iletişimin sağlanması
 2. Komisyon toplantılarının ve kararlarının izlenmesi
 3. Bölüm öğretim kadrosunun analizi
 4. Derslerin ZİDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi
 5. Sürekli iyileştirme anketlerinin (öğrenci, ders, öğretim üyesi, işveren, mezun) yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi 

  Başkan:

  Prof. Dr. Erhan AKKUZU

  Üyeler:

  Prof. Dr. M. Ali UL

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Prof. Dr. H. Baki ÜNAL

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

  Doç. Dr. Murat KILIÇ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

Proje ve Araştırma Komisyonu

 1. Bölümde yapılması düşünülen yeni proje ve araştırma konularının belirlenmesi
 2. Proje olanaklarının araştırılması ve faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yapılması
 3. Multidisipliner projelerde bölüm öğretim elemanlarının yer almalarının sağlanması

  Başkan:

  Prof. Dr. M. Ali UL

  Üyeler:

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Prof. Dr. H. Baki ÜNAL

  Prof. Dr. Erhan AKKUZU

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

  Doç. Dr. Murat KILIÇ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

Akademik Danışmanlık Komisyonu

 1. Bölüme yeni gelen öğrencilerin danışman atamalarının sağlanması
 2. Danışman-öğrenci görüşmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
 3.  Danışmanlar için öğrenci görüşme saatlerinin belirlenmesine yardımcı olunması

  Başkan:

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Üyeler:

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

  Dr. İlkay ALKAN

  Arş. Gör. Esin DERİ

Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi

 1. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı’nda doktora yapan öğrencilerin yeterlik sınavları için oluşturulacak olan jürinin belirlenmesi
 2. Yeterlik sınav sonucunun değerlendirilerek Enstitüye bildirilmesi

  Başkan:

  Prof. Dr. Erhan AKKUZU

  Üyeler:

  Prof. Dr. M. Ali UL

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Prof. Dr. H. Baki ÜNAL

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

Bölüm Koordinatörleri ve
Birim Sorumluları

  Erasmus Koordinatörü 

  Farabi Koordinatörü 

  Mevlana Koordinatörü 

  Bologna Birim Sorumlusu

  Bologna Birim Sorumlusu Yrd.

  Akreditasyon Koordinatörü

  Staj Birim Sorumlusu

  Staj Birim Sorumlusu Yrd.

  Mezunlar Ofisi Temsilcisi 

  Kariyer Ofisi Temsilcisi 

  Atık Koordinatörü 

  Bölüm WEB Sorumlusu 

  UZEM Birim Sorumlusu

  KİDR Birim Sorumlusu

  Stratejik Çalışmalar Birim Sorumlusu

  Radyasyondan Korunma Birim Sorumlusu

  İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Prof. Dr. Şerafettin ÂŞIK

  Doç. Dr. Gülay PAMUK MENGÜ

  Prof. Dr. Erhan AKKUZU

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Prof. Dr. Erhan AKKUZU

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Arş. Gör. Esin DERİ

  Arş. Gör. Esin DERİ

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Dr. İlkay ALKAN

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. Hatice GÜRGÜLÜ

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

  Tekniker Adil YILDIZOĞLU

Laboratuvar Sorumluları

  Sulama ve Sulama Suyu Kalitesi

  Ölçme Bilgisi

  Tarımsal İnşaat

  Hidrolik

  Bilgisayar

  Doç. Dr. Yasemin S. K. KURTTAŞ

  Doç. Dr. Murat KILIÇ

  Prof. Dr. H. Baki ÜNAL

  Prof. Dr. M. Ali UL

  Dr. Emrah ÖZÇAKAL

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ