EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Hizmetlerimiz

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ HİZMETLER

HİZMETİN ADI

BİRİM FİYATI (TL)

Arazi ve Laboratuvar Deneyleri

Yerinde Bozulmuş Toprak Örneği Alma (Her Katman İçin)

45.00

Yerinde Bozulmamış Toprak Örneği Alma (Her Katman İçin)

70.00

Hacim Ağırlık Belirleme (Her Katman İçin)

70.00

Yerinde İnfiltrasyon Testi

450.00

Bünye Analizi (Her Katman İçin)

75.00

Tarla Kapasitesi (Her Katman İçin)

75.00

Devamlı Solma Noktası (Her Katman İçin)

75.00

Sulama Suyu Kalite Analizleri ve Çeşitli Kullanımlar İçin Yorumlanması

400.00

Bitki Su Tüketimi ve Sulama Suyu Gereksinimi Belirlenmesi

600.00

Testler, Proje Hazırlama, Danışmanlık, Yayın ve Eğitim Hizmetleri

Sulama ve Drenaj Sistemleri Ekipmanları Boru Testleri (AÇB, Beton, PVC, PE v.b.)

Boru çapı ve bağlantı parçası sayısına göre belirlenir.

On-Line, In-Line ve Entegre Damla Sulama Sistemleri Testleri

Boru çapı ve bağlantı parçası sayısına göre belirlenir.

Damla Sulama Sistemi Denetim Birimi Ekipmanı Testleri (Filtre, Gübre Uygulama, Basınç Denetimi, Vanalar v.b.)

Ekipman cinsine göre belirlenir.

Yağmurlama Başlık Testleri (Düşük, Orta Basınçlı, Büyük)

Basınç ve meme çapına göre belirlenir.

Borulu ve Açık Kanallı Su Dağıtım Sistemi Projelerinin Hazırlanması

Projenin boyut ve özelliklerine göre toplam tutarın %5-10’u.

Yağmurlama ve Damla Sulama Sistem Projelerinin Hazırlanması

Projenin boyut ve özelliklerine göre toplam tutarın %5-10’u.

Drenaj Projelerinin Hazırlanması

Projenin boyut ve özelliklerine göre toplam tutarın %5’i.

Kültür ve Peyzaj Bitkileri İçin Sulama Programlarının Hazırlanması

Projenin boyut ve özelliklerine göre belirlenir.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Yapı ve Tesislerine Ait Projelerin Hazırlanması ve Mevcut Projelerin Analizi

Ücret çalışmanın kapsamına ve niteliğine göre belirlenir.

Yeni Tesis Edilecek Tarımsal İşletme Yapıları İçin Teknik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi

Ücret çalışmanın kapsamına ve niteliğine göre belirlenir.

Tarımsal Yapılarda Kullanılacak Malzeme Üretiminde Firmalara Teknik Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi

Ücret çalışmanın kapsamına ve niteliğine göre belirlenir.

Firmalara Türkçe ve Yabancı Dilde Katalog, Broşür, Teknik Yayın v.b. Hazırlanması

Ücret işin niteliğine göre görüşmelerle belirlenir.

Firmalara Kısa Süreli Seminer, Kurs v.b. Eğitim Verilmesi

Ücret katılımcı sayısı ve süreye göre belirlenir.